Câu lệnh điều kiện PHP

0
40

Câu lệnh điều kiện trong PHP

PHP cho phép các lập trình viên đánh giá các điều kiện khác nhau trong một chương trình và đưa ra quyết định dựa trên việc các điều kiện này đánh giá là true-false.

Các điều kiện này và các hành động liên quan đến chúng được thể hiện bằng một cấu trúc lập trình được gọi là câu lệnh điều kiện .

PHP hỗ trợ các loại câu lệnh điều kiện khác nhau

  1. Câu lệnh if : Đầu ra câu lệnh if sẽ xuất hiện khi chỉ Điều kiện phải đúng.
  2. Câu lệnh if-else : Các câu lệnh if-else cho phép bạn hiển thị đầu ra trong cả điều kiện (nếu điều kiện là đúng thì hiển thị một số thông báo, ngược lại hiển thị thông báo khác).
  3. Câu lệnh if-elseif-else : Câu lệnh if-else-if-else cho phép bạn xâu chuỗi nhiều câu lệnh if-else lại với nhau, do đó cho phép lập trình viên xác định các hành động cho nhiều hơn hai kết quả có thể có.
  4. Câu lệnh switch : Câu lệnh switch tương tự như một chuỗi các câu lệnh if trên cùng một biểu thức.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây