CSS Box Sizing

0
9
 • Thuộc tính box-sizing xác định lại cách tính chiều rộng và chiều cao cho phần tử.

Trường hợp có thuộc tính box-sizing.

 • Theo mặc định, chiều rộng và chiều cao của một phần tử được tính như sau:
 • width + padding + border = chiều rộng thực tế của chiều cao phần tử + padding + border = chiều cao thực của phần tử.
 • Điều này có nghĩa là: Khi bạn đặt chiều rộng / chiều cao của một phần tử, phần tử thường xuất hiện lớn hơn bạn đã đặt (vì đường viền và phần đệm của phần tử được thêm vào chiều rộng / chiều cao được chỉ định của phần tử).
 • Hình minh họa sau đây cho thấy hai phần tử <div> có cùng chiều rộng và chiều cao được chỉ định:

Cú pháp:

.div1 {
 width: 300px;
 height: 100px;
 border: 1px solid blue;
}

.div2 {
 width: 300px;
 height: 100px;
 padding: 50px;
 border: 1px solid red;
}

Tip : Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này với box-sizing.

Khi dùng thuộc tính box-sizing.

Cú pháp:

.div1 {
 width: 300px;
 height: 100px;
 border: 1px solid blue;
 box-sizing: border-box;
}

.div2 {
 width: 300px;
 height: 100px;
 padding: 50px;
 border: 1px solid red;
 box-sizing: border-box;
}

Kết quả:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây