CSS Pagination

0
15
 • Học cách tạo phân trang sử dụng CSS.

 

Simple Pagination.

Ví dụ:

Cú pháp:

.pagination {
 display: inline-block;
}
.pagination a {
 color: black;
 float: left;
 padding: 8px 16px;
 text-decoration: none;
}
<div class="pagination">
 <a href="#">«</a>
 <a href="#">1</a>
 <a href="#">2</a>
 <a href="#">3</a>
 <a href="#">4</a>
 <a href="#">5</a>
 <a href="#">6</a>
 <a href="#">»</a>
</div>

Thuộc tính hover và active.

 • Đánh dấu từng trang hiện tại với .active và hiệu ứng khi hover .

Ví dụ:

Cú pháp:

.pagination {
 display: inline-block;
}
.pagination a {
 color: black;
 float: left;
 padding: 8px 16px;
 text-decoration: none;
}
.pagination a.active {
 background-color: #4CAF50;
 color: white;
}
.pagination a:hover:not(.active) {background-color: #ddd;}
<div class="pagination">
 <a href="#">«</a>
 <a href="#">1</a>
 <a class="active" href="#">2</a>
 <a href="#">3</a>
 <a href="#">4</a>
 <a href="#">5</a>
 <a href="#">6</a>
 <a href="#">»</a>
</div>

Rounded Active and Hoverable Buttons.

 • Tương tự như trên nhưng chúng ta thêm thuộc tính border-radius khi active và hover.

Ví dụ:

Cú pháp:

.pagination a {
 border-radius: 5px;
}
.pagination a.active {
 border-radius: 5px;
}

Hoverable Transition Effect.

 • Thêm thuộc tính transition vào phân trang khi đưa chuột vào.

Cú pháp:

.pagination a {
 transition: background-color 3s;
}

Lưu ý : Với việc thêm transition như trên thì khi ta đưa chuột vào ô phân trang khác ô active hiện tại thì sau 3s mới hiện màu background.

Bordered Pagination.

 • Thêm thuộc tính  border để tạo khung cho thanh phân trang.

Ví dụ:

Cú pháp:

.pagination a {
 border: 1px solid #ddd; /* Gray */
}

Pagination Size.

 • Chúng ta có thể chỉnh kích thước thanh phân trang dựa vào thuộc tính font-size .

Cú pháp:

.pagination a {
 font-size: 22px;
}

Centered Pagination.

 • Để căn giữa phân trang, hãy bọc một phần tử vùng chứa (như <div>) xung quanh nó bằng text-align:center

Cú pháp:

.center {
 text-align: center;
}
<div class="center">
 <div class="pagination">
 <a href="#">«</a>
 <a href="#">1</a>
 <a href="#" class="active">2</a>
 <a href="#">3</a>
 <a href="#">4</a>
 <a href="#">5</a>
 <a href="#">6</a>
 <a href="#">»</a>
 </div>
</div>

Ví dụ:

Breadcrumbs.

 • Một biến thể khác của phân trang được gọi là “breadcrumbs“:

Ví dụ:

Cú pháp:

ul.breadcrumb {
 padding: 8px 16px;
 list-style: none;
 background-color: #eee;
}
ul.breadcrumb li {display: inline;}

ul.breadcrumb li+li:before {
 padding: 8px;
 color: black;
 content: "/\00a0";
}
ul.breadcrumb li a {color: green;}
<ul class="breadcrumb">
 <li><a href="#">Home</a></li>
 <li><a href="#">Pictures</a></li>
 <li><a href="#">Summer 15</a></li>
 <li>Italy</li>
</ul>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây