Cú pháp PHP

0
37

Môi trường PHP Bắt đầu – Kết thúc

cú pháp là một cách để biểu diễn tập lệnh PHP. Về cơ bản, nó đưa ra ý tưởng chính để chỉ định định dạng mã. Nó cũng chỉ định khu vực của một mã được viết.

Có ba cách để khởi động môi trường PHP.

Cú pháp PHP phổ biến và hiệu quả nhất:

Trong ví dụ đã cho Nó bắt đầu bằng (<? Php) và Kết thúc bằng (?>). câu lệnh echo được sử dụng để in chuỗi đã cho. Bắt buộc đóng trong dấu ngoặc kép (“ABCD”).

Kết thúc tập lệnh bằng dấu chấm phẩy vì dấu chấm phẩy được gọi là dấu chấm dứt.

Các thẻ ngắn hoặc mở ngắn trông như thế này:

rong ví dụ trên ..

Chúng tôi sử dụng thẻ ngắn. bắt đầu và kết thúc bằng ( ) tương ứng.

Khai báo câu lệnh ở giữa ( ), để hiển thị đầu ra trên trình duyệt, thẻ mở ngắn hoạt động trơn tru trên máy chủ XAMPP nhưng Đối mặt với vấn đề trên máy chủ wamp nếu bạn đang sử dụng Máy chủ WAMP Trước tiên bạn phải đặt cài đặt short_open_tag trong tệp php.ini của bạn thành bật

Thẻ tập lệnh HTML:

PHP là ngôn ngữ Scripting phía máy chủ. Vì vậy HTML script cũng được sử dụng để khởi động môi trường PHP giống như các ngôn ngữ script khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây