HTML Ví dụ cơ bản

0
72

Cấu trúc cơ bản

Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần:

  • <!Doctype>: Phần khai báo chuẩn của html hay xhtml.
  • <head></head>: Phần khai báo ban đầu, khai báo về meta, title, css, javascript…
  • <body></body>: Phần chứa nội dung của trang web, nơi hiển thị nội dung.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Tiêu đề</h1>
<p>Đoạn văn</p>
</body>
</html>

<!DOCTYPE>

  • Khai báo <!DOCTYPE> giúp cho trình duyệt nhận biết và hiển thị trang web.
  • Khai báo 1 lần và đứng trước tất cả thẻ html.
  • Thẻ <!DOCTYPE> không phân biệt chữ hoa hay thường.
<!DOCTYPE html>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây