Laravel – Error Handling (Xử lý lỗi)

0
47

Important Points (điểm quan trọng)

Trước khi tiếp tục tìm hiểu chi tiết về cách xử lý lỗi trong Laravel, vui lòng lưu ý những điểm quan trọng sau:

Đối với bất kỳ dự án mới nào, Laravel sẽ ghi lại các lỗi và ngoại lệ trong lớp App \ Exceptions \ Handler, theo mặc định. Sau đó, chúng được gửi lại cho người dùng để phân tích.

Khi ứng dụng Laravel của bạn được đặt ở chế độ debug, các thông báo lỗi chi tiết có dấu vết ngăn xếp sẽ được hiển thị trên mọi lỗi xảy ra trong ứng dụng web của bạn

Theo mặc định, chế độ debug được đặt thành false và bạn có thể thay đổi nó thành true. Điều này cho phép người dùng theo dõi tất cả các lỗi với dấu vết ngăn xếp.

Cấu hình của dự án Laravel bao gồm tùy chọn debug xác định lượng thông tin về lỗi sẽ được hiển thị cho người dùng. Theo mặc định trong ứng dụng web, tùy chọn được đặt thành giá trị được xác định trong các biến môi trường của tệp .env.

Giá trị được đặt thành true trong môi development environment và được đặt thành false trong production environment.

Nếu giá trị được đặt thành true trong production environment., rủi ro chia sẻ thông tin nhạy cảm với người dùng cuối càng cao.

Error Log (Nhật ký lỗi)

Ghi lại các lỗi trong ứng dụng web giúp theo dõi chúng và lập kế hoạch chiến lược loại bỏ chúng. Thông tin nhật ký có thể được định cấu hình trong ứng dụng web trong tệp config / app.php. Vui lòng lưu ý những điểm sau khi xử lý Lỗi đăng nhập trong Laravel –

Laravel sử dụng thư viện ghi nhật ký PHP monolog.

Các thông số ghi nhật ký được sử dụng để theo dõi lỗi là single, daily, syslogerrorlog

Ví dụ: nếu bạn muốn ghi lại thông báo lỗi trong tệp nhật ký, bạn nên đặt giá trị nhật ký trong cấu hình ứng dụng của mình thành hàng ngày như được hiển thị trong lệnh bên dưới –

'log' => env('APP_LOG',’daily’),

Nếu chế độ nhật ký hàng ngày được lấy làm tham số, thì theo mặc định, Laravel sẽ lấy nhật ký lỗi trong khoảng thời gian 5 ngày. Nếu bạn muốn thay đổi số lượng tệp nhật ký tối đa, bạn phải đặt tham số của log_max_files trong tệp cấu hình thành giá trị mong muốn.

‘log_max_files’ => 25;

Severity Levels (Mức độ nghiêm trọng)

Vì Laravel sử dụng thư viện ghi nhật ký PHP monolog, nên có nhiều tham số khác nhau được sử dụng để phân tích mức độ nghiêm trọng. Các mức độ nghiêm trọng khác nhau có sẵn là error, critical, alert and emergency message. Bạn có thể đặt mức độ nghiêm trọng như được hiển thị trong lệnh bên dưới:

'log_level' => env('APP_LOG_LEVEL', 'error')

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây