Laravel – Errors and Logging

0
51

Table of Contents

Errors

Một dự án đang trong quá trình thực hiện sẽ có một vài sai sót. Lỗi và xử lý ngoại lệ đã được định cấu hình cho bạn khi bạn bắt đầu một dự án Laravel mới. Thông thường, trong môi trường cục bộ, chúng ta cần xem các lỗi để gỡ lỗi. Chúng ta cần ẩn những lỗi này khỏi người dùng trong môi trường sản xuất. Điều này có thể đạt được với biến APP_DEBUG được đặt trong tệp môi trường .env được lưu trữ ở gốc của ứng dụng.

Đối với môi trường cục bộ, giá trị của APP_DEBUG phải là true nhưng đối với sản xuất, giá trị này cần được đặt thành false để ẩn lỗi.

Lưu ý – Sau khi thay đổi biến APP_DEBUG, bạn nên khởi động lại máy chủ Laravel.

Logging

Logging là một cơ chế quan trọng mà hệ thống có thể ghi nhật ký các lỗi được tạo ra. Nó rất hữu ích để cải thiện độ tin cậy của hệ thống. Laravel hỗ trợ các chế độ ghi nhật ký khác nhau như chế độ nhật ký đơn, hàng ngày, nhật ký hệ thống và nhật ký lỗi. Bạn có thể đặt các chế độ này trong tệp config / app.php.

'log' => 'daily'

Bạn có thể xem các mục nhật ký đã tạo trong tệp  storage/logs/laravel.log 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây