Laravel – Namespaces

0
17

Namespaces có thể được định nghĩa là một lớp các phần tử trong đó mỗi phần tử có một tên duy nhất cho lớp liên kết đó. Nó có thể được chia sẻ với các phần tử trong các lớp khác.

Declaration of namespace (Khai báo Namespace)

Từ khóa use cho phép các nhà phát triển rút ngắn namespace.

use <namespace-name>;

namespace mặc định được sử dụng trong Laravel là App, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi namespace để phù hợp với ứng dụng web. Việc tạo namespace do người dùng xác định bằng lệnh thủ công được đề cập như sau:

php artisan app:name SocialNet

namespace sau khi được tạo có thể bao gồm các chức năng khác nhau có thể được sử dụng trong controller và các class khác nhau.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây