Link trong HTML

0
53

Link

Thẻ <a>

Chuyển hướng người dùng theo một đường dẫn khác.
Đường dẫn khai báo trong thuộc tính href.

<a href="https://www.google.com/">Google</a>

Thuộc tính target

Mặc định trang được dẫn tới sẽ hiển thị ngay trên tab hiện tại. Để thay đổi, cần khai báo thuộc tính target.
Thuộc tính target bao gồm những giá trị sau:

  • _self : Như mặc định
  • _blank : Mở trong tab mới
<a href="https://www.google.com/" target="_blank">Google</a>

Links bookmark

Bookmark hữu ích khi trang web quá dài.
– Ví dụ:
Đầu tiên, khai báo thuộc tính id để tạo bookmark.

<h2 id="C4">Chapter 4</h2>

Thêm link vào bookmark, của cùng một trang.

<a href="#C4">Đến Chapter 4</a>

Bạn cũng có thể thêm link từ trang khác.

<a href="html_demo.html#C4">Đến Chapter 4</a>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây