Lợi nhuận và thua lỗ

0
37

Table of Contents

Tìm lãi và lỗ trong PHP

Viết một chương trình PHP đơn giản để tính toán hồ sơ và tổn thất. Sau khi tính toán lãi và lỗ sau đó cũng tính toán tỷ lệ phần trăm hồ sơ và tỷ lệ lỗ.Ví dụ

<? php 
giải nén ($ _ POST);
if (Isset ($ save))
{
	nếu ($ sp> $ cp)
	{
	$ p = $ sp- $ cp;
	$ pp = ($ p * 100) / $ cp;
	$ res = "Lợi nhuận =". $ p;
	$ res. = ", prpfit% =". $ pp. "";
	}
	khác
	{
	$ l = $ cp- $ sp;
	$ lp = ($ l * 100) / $ cp;
	$ res = "Lỗ =". $ l;
	$ res. = ", lỗ% =". $ lp. "";
	}
}

?>
<! DOCTYP html>
<html>
	<head>
		<title> Lãi và lỗ </title>
		
	</head>
	<body>
		<form method = "post">
		<table border = "1" align = "center">
			<tr>
				<th> Đầu ra của bạn </th>
				<th> <textarea readonly = "readonly" disable = "disable"> <? php echo @ $ res;?> </textareosystem </th>
			</tr> 
			<tr>
				<th> Nhập Giá vốn của bạn </th>
				<th> <input type = "number" name = "cp" value = "<? php echo @ $ cp;?>" /> </th>
			</tr> 
			<tr>
				<th> Nhập giá bán của bạn </th>
				<th> <input type = "number" name = "sp" value = "<? php echo @ $ sp;?>" /> </th>
			</tr>
			<tr>
				
				<th colspan = "2">
				<input type = "submit" 
				name = "save" value = "Kiểm tra" />
				</th>
			</tr>
		</table>
		</form>
	</body>
</html>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây