Vòng lặp là gì

0
41

Việc sử dụng vòng lặp là gì

Khi bạn muốn cùng một khối mã chạy đi chạy lại liên tiếp. Thay vì thêm một số dòng gần như bằng nhau trong một tập lệnh, chúng ta có thể sử dụng các vòng lặp để thực hiện một tác vụ.

HOẶC LÀ

Khi bạn muốn thực hiện cùng một câu lệnh nhiều hơn một lần thì hãy sử dụng vòng lặp.

Bốn loại Vòng lặp được sử dụng trong PHP:

  1. for: Điều kiện chỉ định trong vòng lặp for được xác định trước.
  2. while: vòng lặp while thực hiện câu lệnh trong khi một điều kiện xác định là đúng. Đầu tiên vòng lặp while kiểm tra điều kiện sau đó thực hiện câu lệnh.
  3. vòng lặp do-while: do – while thực hiện câu lệnh một lần và câu lệnh tiếp theo phụ thuộc vào một điều kiện được chỉ định là đúng. Vòng lặp trong do – while đầu tiên thực hiện câu lệnh sau đó kiểm tra điều kiện, có nghĩa là nếu điều kiện là sai trong trường hợp đó một lần câu lệnh thực thi .
  4. foreach: Vòng lặp foreach thực hiện câu lệnh () của một mảng kết hợp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây